Будилівська гімназія ім. Володимира Хроновича

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія
booked.net
Календарні свята та події. Спілкуємося українською http://sntosvita.at.ua/Banners_small/Oippo.jpg

Організація роботи сайту

Будилівська гімназія імені В. Хроновича

                          Н А К А З

 від «16» квітня 2020 р.           с. Будилів                             № 23-од

Про створення веб-сайту Будилівської 

гімназії  імені В. Хроновича нового формату з 2020 року

 та затвердження адреси сайту (доменне ім’я) та хостингу

 

Відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», «Про охорону дитинства», «Про авторське право і суміжні права», активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи гімназії, як інструменту мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу та згідно з рішенням педагогічної ради від 25 березня 2020 року № 3, що відбувалася в онлайн режимі через додаток Zoom (з доповідями, проектом Положення, проектом рішення педради вчителі мали змогу ознайомитися на сайті гімназії, які були там розміщені попередньо за два тижні)

НАКАЗУЮ:

1. Створити веб-сайт Будилівської гімназії  імені В. Хроновича нового формату з 2020 року.

 2. Затвердити адресу (доменне ім’я) веб-сайту Будилівської гімназії  імені В. Хроновича http://budschol13.klasna.com/.

 3. Затвердити хостинг веб-сайту : Будилівської гімназії  імені В. Хроновича платформу e-Schools.info, яка призначена для установ загальної середньої освіти в Україні (середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, позашкільні НЗ) і має такі особливості:

· сайт гімназії розташований на підомені третього рівня сайту e-schools.info;

 · сайт знаходиться в доменній зоні .ua;

 · вся інформація знаходиться на серверах, які розташовуються на території України.

 · За замовчуванням сайт має типовий дизайн, над удосконаленням якого ведеться постійна робота. Деякі аспекти зовнішнього вигляду можна налаштувати індивідуально.

 · сайт гімназії на даній платформі розміщується безкоштовно.

 4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Григоращуку М.М.

4.1. Розмістити наказ на сайті гімназії.

4.2. Ознайомити вчителів з наказом розмістивши його на сайті гімназії

та через додаток Viber.

 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор                                                                            Г.М. Плехтяк

 


                         Будилівська гімназія імені В. Хроновича

                                               Н А К А З

 від «16» квітня 2020 р.           с. Будилів                             № 23-од

 

 

Про призначення відповідальних осіб

за інформаційну та програмно-технічну

 підтримку веб-сайту Будилівської гімназії

імені В. Хроновича

 

Відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», «Про охорону дитинства», «Про авторське право і суміжні права», активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи гімназії, як інструменту мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу, з метою якісної організації роботи Сайту гімназії, інформування громадськості про освітню діяльність гімназії, забезпечення принципу прозорості та доступності інформації про освіту та згідно з рішенням педагогічної ради від 25 березня 2020 року № 3, що відбувалася в онлайн режимі через додаток Zoom (з доповідями, проектом Положення, проектом рішення педради вчителі мали змогу ознайомитися на сайті ліцею, які були там розміщені попередньо за два тижні)

НАКАЗУЮ:

1. Організацію роботи сайту гімназії здійснювати відповідно до Положення про веб-сайт Будилівської гімназії імені В. Хроновича.

 2. Призначити відповідальних осіб за інформаційну та програмну-технічну підтримку вебсайту Будилівської гімназії імені В. Хроновича з 25 березня 2020 року, а саме:

2.1. Адміністратором веб-сайту Будилівської гімназії імені В. Хроновича призначити вчителя інформатики Петрук Оксану Миколаївну.

2.2. Редактором веб-сайту Будилівської гімназії імені В. Хроновича призначити заступника директора з навчально-виховної роботи Григоращук Михайла Михайловича.

2.3. За інформаційне забезпечення освітнього процесу призначити заступника директора з навчально-виховної роботи Григоращук Михайла Михайловича.

3. Призначити відповідальних за функціонування та інформаційне наповнення окремих розділів веб-сайту Будилівської гімназії імені В. Хроновича, закріплених за напрями в рамках посадових обов'язків, які відповідають за змістовне наповнення сайту гімназії (збір, первинна обробка інформації і надання відповідної інформації для виставлення на сайті). (Додаток 1).

 4. У функціональні обов’язки адміністратора сайту входить:

- розробка сайту (за необхідності), підтримка концепції сайту, покращення його роботи;

 - забезпечення цілісності та доступності інформації, розміщеної на сайті;

 - реалізації правил розмежування доступу для користувачів сайту;

 - дотримання правил конфіденційності та збереження таємниці паролів;

 - удосконалення та зміна поточної структури веб-ресурсу;

- організація технічного супроводу роботи ресурсу та контроль безпеки;

 - оновлення, редагування або заміна текстового і візуального наповнення сайту;

- аналізування інформації, отриманої від відвідувачів сайту через систему зворотнього зв'язку та електронну пошту, та надання її директору гімназії;

 - аналітика відвідуваності;

-забезпечення роботи сайту, у тому числі й за допомогою фахівців служб технічної підтримки;

 -зворотний зв'язок з відвідувачами ресурсу: робота з коментарями, відповіді на повідомлення;

 - організація і контроль повноцінної роботи, коректного функціонування сайту, забезпечення постійної доступності сайту для користувачів у мережі Інтернет;

- удосконалення інтерфейсу та введення нових сервісів за погодженням з адміністрації гімназії;

 - надання допомоги редактору у наповненні сайту.

5. У функціональні обов'язки редактора сайту входить:

- розміщує на сайті тільки перевірену та узгоджену з авторами й адміністрацією гімназії інформацію, при необхідності вносить правки;

- надає допомогу авторам в оформленні публікацій;

- виконує роботи з редагування поданих матеріалів, їх структурування, включаючи дизайн оформлення текстів, таблиць;

 -адаптує надані матеріали до використання в мережі Інтернет (розставляє посилання, ілюстрації, додає інтерактивні можливості);

- здійснює постійну співпрацю з авторами статей та матеріалів, розміщених на сайті;

-переглядає всі опубліковані на сайті документи й матеріали, вилучає та редагує матеріали, що не відповідають статусу закладу, чинній концепції сайту та правилам користування сайтом;

 - підтримує основну концепцію сайту, вносить пропозиції адміністрації гімназії щодо змісту сайту, введення нових сервісів для його відвідувачів;

-працює з зовнішніми та внутрішніми джерелами інформації, здійснює її відбір для розміщення на сайті;

 -виконує роботу зі структурування рубрик сайту (розділів сайту), підбору для них назв, визначення характеру їх наповнення і частоту оновлення інформації;

- підбирає джерела інформації для кожного розділу та наповнює їх, підтримує оновлення;

 - вносить погоджені зміни до наповнення сайту, місця розташування або назв рубрик, розділів сайту;

- веде статистику поданих та розміщених на сайті матеріалів.

 6. Відповідальним особам за інформаційну та програмну-технічну підтримку сайту гімназії здійснювати систематичний контроль за інформаційним наповненням сайту відповідно до вимог чинного законодавства, Положення про веб-сайт Будилівської гімназії імені В. Хроновича, статуту гімназії.

7. Інформація та документи розміщувати на сайті для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них.

 8. Інформація, яка не відповідає формату сайту і суперечить Положенню про веб-сайт Будилівської гімназії імені В. Хроновича, його правилам або здоровому глузду, не розміщується на сайті гімназії  без будь-яких пояснень. 9. Оновлювати інформацію на Сайті не рідше одного разу на місяць.

10. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Григоращуку М.М .: 10.1. Розмістити даний наказ на сайті гімназії.

10.2. Ознайомити вчителів з наказом розмістивши його на сайті гімназії та через додаток Viber..

11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

                                                                                                                Додаток 1                                                                      до наказу від 16 квітня 2020 р. № 23-од                  Відповідальні за напрями в рамках посадових обов'язків,

          які відповідають за змістовне наповнення сайту гімназії

                            (збір та первинна обробка інформації )

             Розділ сайту

          Відповідальна особа

  Організація роботи сайту

Григоращук Михайло Михайлович,  ЗДНВР

Петрук Оксана Миколаївна, вчитель інформатики

Плехтяк Галина Миколаївна,  директор

   Відкриті дані

Плехтяк Галина Миколаївна, директор

Інформація про гімназію

Григоращук Михайло Михайлович, ЗДНВР

Історія гімназії

Кованцева Марія Мирославівна –педагог-організатор

Зарахування до гімназії

Григоращук Михайло Михайлович, ЗДНВР

Інклюзивне навчання

Григоращук Михайло Михайлович, ЗДНВР

Дистанційне навчання

Григоращук Михайло Михайлович, ЗДНВР

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Плехтяк Галина Миколаївна, директор

Безпечне освітнє середовище:

 Інформаційна безпека; Психологічна безпека; Екологічна безпека; Протидія булінгу

Григоращук Іванна Василівна , практичний психолог

Бранчик Марія Василівна, соціальний педагог

Пожежна безпека

Савчук Василь Олексійович, ЗДГР

Організація освітнього процесу

Кованцева Марія Мирославівна, педагог-організатор

Григоращук Михайло Михайлович, ЗДНВР Плехтяк Галина Миколаївна, директор

Критерії оцінювання: Оцінювання в початковій школі;

Оцінювання в 5-9 класах;

Григоращук Михайло Михайлович, ЗДНВР

Плешкан Галина Мирославівна ,КШМО –вчителів початкових класів

Лазаренко Оксана Миколаївна, КШМО  класних керівників

Формувальне оцінювання

Григоращук Михайло Михайлович, ЗДНВР

Для вчителів-предметників

Григоращук Михайло Михайлович, ЗДНВР

Кованцева Марія Мирославівна, педагог-організатор

Плехтяк Галина Миколаївна, директор

Початкова школа

Плешкан Галина Мирославівна,  КШМО–вчителів початкових класів

Методична робота

Григоращук Михайло Михайлович, ЗДНВР

Виховна робота

Кованцева Марія Мирославівна,  педагог-організатор

 

Патріотичне виховання

Кованцев Олександр Олександрович, вчитель історії та правознавства

Наші досягнення

Плехтяк Галина Миколаївна, директор

Григоращук Михайло Михайлович, ЗДНВР

Для учнів

Кованцева Марія Мирославівна, педагог-організатор

Григоращук Іванна Василівна, психолог

Для батьків

Григоращук Михайло Михайлович, ЗДНВР

Григоращук Іванна Василівна, психолог