Будилівська гімназія ім. Володимира Хроновича

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія
booked.net
Календарні свята та події. Спілкуємося українською http://sntosvita.at.ua/Banners_small/Oippo.jpg

Інформація для батьків. Радить психолог

Шановні батьки!

Вступ до школи – переломний момент у житті дитини. Він пов’язаний з новим типом стосунків з оточуючими (ровесниками й дорослими), новим видом ведучої діяльності (навчальної, а не ігрової). У житті дитини змінюється все: обов’язки, оточення, режим. Це «кризовий період» у житті дитини, і ця «криза» виявляється у тому, що свої ігрові потреби дитина має задовольняти навчальними способами. Щоб «забезпечити» своїй дитині успішну адаптацію до школи, часто батьки прагнуть до засвоєння їхньою дитиною програмового матеріалу 1 класу ще у дошкільному віці, не усвідомлюючи того, що у дитини стає надзвичайно високою ймовірність втрати пізнавальної мотивації  у І півріччі 1 класу, що у подальшому обов’язково призведе до шкільної неуспішності.

Насправді показники сформованості “педагогічної готовності” (навичок читання та лічби) при оцінюванні рівня готовності дитини до школи не є вирішальними умовами подальшої адаптації першокласника.

Конкурсне приймання до гімназії «Престиж» проводиться у вигляді індивідуальної співбесіди психолога з дитиною, що включає спеціальні діагностичні завдання для перевірки рівня загального розвитку дитини та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу.

Результати індивідуальної співбесіди з майбутнім першокласником дають приблизну картину «шкільної зрілості» 6-річної дитини, критеріями якої є комунікативна, мотиваційна, емоційно-вольова та інтелектуальна готовність дитини до школи. Результати співбесіди оформляються у вигляді протоколів психологічних обстежень, де у балах відображено рівень всіх складових готовності дитини до навчання у школі.

Процес адаптації до шкільного життя у дітей триває по різному – від 2 тижнів до 2-3 місяців (залежно від рівня їх готовності до школи, психофізіологічних особливостей та стану здоров’я). Вирішальну роль тут відіграє сформований у дошкільному віці рівень готовності до школи, або «шкільної зрілості». Така зрілість має виявлятися у:

Інтелектуальній готовності дитини до школи, що передбачає:

·         володіння дитиною певною кількістю знань про себе та явища навколишнього середовища (загальну обізнаність);

·         сформованість операцій логічного мислення – здатності до класифікації та узагальнення (уміння сформулювати ознаку схожості предметів чи явищ – ознаками схожості можуть бути загальні функції, належність до одного виду, роду, класу тощо);

·         здатність дитини до логічного та послідовного відтворення подій, а також її спроможність всебічно розуміти ситуацію, її підтекст та прогнозувати розвиток події (на прикладі простих життєвих ситуацій);

·         достатній рівень розвитку зв’язного мовлення дитини, словниковий запас, що відповідає дитині 6-річного віку;

·         певний рівень розвитку пізнавальних здібностей у дитини (зорової та слухової механічної пам’яті, обсягу сприймання, уяви);

·         достатній  рівень сформованості вибірковості та концентрації уваги (дитині пропонується підібрати до будь-якого зображення-еталону таке саме зображення серед відволікаючого фону);

·         достатній розвиток просторового сприйняття (орієнтація у просторі).

           Емоційно-вольовій готовності, що передбачає:

·          Уміння робити не лише те, що подобається, а й те, що необхідно зробити (довільність поведінки);

·         Уміння поставити мету, виявити певні зусилля у випадку подолання перешкод;

·         Здатність зосереджено, не відволікаючись, працювати певний час над не дуже цікавим для неї завданням;

·         Здатність до адекватності самооцінки дитиною своїх здібностей та поведінки;

·         Критично оцінювати результати своєї діяльності;

·         Уміння розуміти й  адекватно виражати свої емоції ;

·         Уважно слухати й виконувати самостійно найпростіші усні вказівки дорослого;

·         Вміння самостійно діяти за зразком (точно відтворювати, діяти за аналогією);

·         Достатній розвиток координації зору та рухів руки;

·         Здатність до самоорганізації діяльності, вміння орієнтуватись на площині  зошита.

        Комунікативній готовності, що передбачає володіння навичками взаємодії з дорослими, однолітками, а саме:

·         знання моральних норм та правил поведінки;

·         вміння слухати, не перебиваючи;

·         вміння вибачати і вибачатися, співчувати;

·         уміння враховувати настрій та бажання інших людей.

        Мотиваційна готовність передбачає чітко сформовану «позицію школяра», коли дитина має:

·         Належне уявлення про школу;

·         Позитивне ставлення до навчальних занять;

·         Позитивне ставлення до загальноприйнятих норм дисципліни;

·         Уміння свідомо підкорятися загальним правилам та вимогам;

·         Визнання  авторитету учителя.

 І найголовніша порада: Любіть своїх дітей без будь-яких умов, будьте вимогливими і водночас доброзичливими і пам’ятайте – ваша дитина неповторна, у неї є власні потреби, здібності і можливості, які відповідають можливостям 6-річної дитини.

 Щиро бажаю Вам терпіння, любові та успіху!!!