Будилівська гімназія ім. Володимира Хроновича

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія
booked.net
Календарні свята та події. Спілкуємося українською http://sntosvita.at.ua/Banners_small/Oippo.jpg

Учнівське самоврядування

Опис структури моделі

учнівського самоврядування

Будилівської ЗОШ І-ІІ ступенів

«Я – перлина Всесвіту»

 

Будь-яка структура, організаційна будова

загальношкільного колективу відіграє свою

роль у вихованні учнів тільки тоді, коли вони

мають позитивний досвід колективістських

взаємовідносин, набутих у первинних колективах.

В.О.Сухомлинський

 

      Одним із основних завдань органів управління системою загальної середньоїосвіти (ст.36 Закону України „ Про загальну середню освіту") є сприяннярозвитку самоврядування у загальноосвітніх навчальних закладах.

    Актуальність учнівського самоврядування зумовлена необхідністю виховання особистості, яка володіє не тільки певною сумою знань, умінь та навичок, але йнашій країні. Елементи свідомої активної участі в суспільному житті держави      моделюються в загальноосвітньому навчальному закладі засобами учнівськогосамоврядування, яке має діяти на основі демократичних цінностей.

   Учнівське самоврядування доцільно розглядати як форму творчої співдружності вчителів і учнів, як спосіб вияву організаторських і виконавських здібностей та можливостей школярів у різних видах діяльності,спілкування та відносин, як засіб вироблення управлінських навичок і вмінь.

   Організація учнівського самоврядування в загальноосвітньому навчальномузакладі є важливою умовою оптимізації управління шкільним життям на основі

якнайширшого залучення учнів до цього процесу. Ідеться про конкретнерозвиток лідерського потенціалу юнаків і дівчат у процесі навчання в школі. Тому, одним з етапів становлення учнівського самоврядування стало відновлення традиційних днів самоврядування. В школі на День учителя з найбільш активних учнів формувалася шкільна адміністрація, а з інших учнів дев’ятого класу педагогічний колектив. На цілий день школа віддавалася у владу учням, саме в цей день вони отримували право приймати важливі рішення, проводити уроки, забезпечувати навчальний процес. Дні учнівського самоврядування демонструють готовність учнів до самостійного вирішення частини питань життєдіяльності учнівського колективу.

   Самоврядування у шкільному (класному) колективі - це самостійні чи спільні з дорослими членами шкільного співтовариства (батьками, педагогами) дії дітейз планування, організації та аналізу життєдіяльності у школі (класі), спрямовані на створення сприятливих умов для спілкування і розвитку учнівського загалу, вирішення інших соціально важливих педагогічних завдань.

  Соціалізація особистості сучасного учня нерозривно пов’язана з відродженням української нації, демократизацією та гуманізацією нашого суспільства.

 Сьогодні виникла соціальна потреба у формуванні такої особистості, яка могла б самостійно вирішувати як щоденні, так і масштабні громадські завдання.

  Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, прикладом творчої самореалізації особистості. Я, як педагог-організатор, протягом п’яти років працювала над проблемою «Шляхи підвищення активності та ролі учнівського самоврядування» і ставила перед собою такі завдання:

 • надання учням більшої самостійності і організації колективної діяльності;
 • активне залучення учнів до всіх сфер життя учнівського колективу;
 • поєднання самодіяльності дітей з керуванням дорослих;
 • збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу кожного члена колективу через привабливість соціально-колективних ініціатив;
 • надання учням реальних прав і обов’язків;
 • повага педагогів до самостійних думок і рішень учнівського самоврядування, його органів;
 • відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності, реалізація в перспективі принципу: жодного підлеглого – усі відповідальні;
 • кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському активу;
 • розширення меж гласності учнівського самоврядування, відкритий характер роботи органів самоврядування.

Разом з педколективом школи намагаємося створити сприятливі умови для самовизначення, самореалізації та розвитку учнів.

Девізом роботи кожного педагога є п’ять дієслів індивідуального підходу до учня за Є.Ільїним:

Любити!

Розуміти!

Приймати!

Співпереживати!

Допомагати!

  Педколектив школи працює над створення моделі розвитку учнівського самоврядування«Я – перлина Всесвіту».Принцип дії педагога-консультанта щодо учнівського самоврядування акумульований у формулі: «Радь! Пропонуй! Показуй перспективи зростання! Зацікавлюй! Довіряй!Аналізуй! Давай дітям можливість виявити ініціативу! Але не «натискай»!»

Мета учнівського самоврядуваннярозвиток соціальної та організаторської активності учнівської молоді шляхом залучення до дієвої участі в демократичному управлінні.

Завдання:

 • створити умови для активної участі учнів в управлінні справами колективу;
 • розробити структурну модель діяльності органів учнівського самоврядування;
 • забезпечити реалізацію основних орієнтирів виховання відповідно до вимог програми;
 • формувати навички самоврядування, соціальну активність й соціальну відальність в процесі практичної, громадської діяльності учнівської молоді;
 • формувати суспільно-громадський досвід особистості, розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу;
 • формувати життєву компетентність та стимулювати життєвий успіх старшокласників;
 • розвивати творчі риси характеру, а саме: цілеспрямованість, ініціативність, вимогливість, наполегливість, толерантність, винахідливість, оригінальність, готовність до виправданого ризику;
 • об'єднати старшокласників для добрих, корисних, цікавих справ;
 • розвивати світогляд старшокласників для подальшого формування цивілізаційної компетентності;
 • розробити і втілити проекти, спрямовані на поліпшення навчально-виховного процесу в школі.

Принципи:

 • добровільності, доступності, рівноправства та партнерства, колегіальності, відповідальності, самодіяльності, гуманності, принцип узгодженості дій, диференціації, індивідуалізації, відкритості та гласності, демократизації, свободи та самодіяльності, соціальної дії.

Функції:

 • адаптаційна, спрямовуюча, організаційна, мотиваційна, інтелектуальна, виховна, колективно-творча, корекційно-компесаторна, прогностична, пізнавально-соціалізуюча.

      Ми створили ефективну систему самоврядування – учком.

Додаток 1.

 Учнівське самоврядування «Я – перлина Всесвіту»:

 • сприяє соціалізації особистості;
 • забезпечує виховання якостей, необхідних для подолання складностей   соціального життя;
 • розвиває організаторські здібності учнів;
 • формує почуття відповідальності;
 • виховує самостійність, ініціативність людини;
 • сприяє самоактивізації, здійсненню саморегулювання, самоконтролю.

 Загальношкільна учнівська рада формується із представників-делегатів від 7-9 класів, яких обирають на класних зборах. Додаток 2.

  Учком складається з 9 членів: по три з 7-9 класів. Щорічно (або один раз на два роки) з членів обирається голова і заступник, голови центрів на організаційному засіданні прямим відкритим чи таємним голосуванням. Кандидат вважається обраний на посаду, якщо за нього проголосувало простою більшістю голосів.

    Голова учкому і заступник не є членами центрів. До складу центрів учкому входять учні 5-9 класів і складаються з 5-ох чоловік: голова, секретар і три члени.

   Учком (згідно з типовим положенням про орган учнівського самоврядування) включає в себе такі центри:

 • навчання і творчості;
 • дисципліни і порядку;
 • культури і відпочинку;
 • спорту і туризму;
 • преси і інформації;
 • роботи з молодшими школярами;
 • чистоти, праці і озеленення.

Таку структуру сформовано з метою організації та впровадження в життя основних принципів та напрямів шкільної освіти:

 • голова учкому здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу центрів, проводить лінійки і засідання учкому;
 • заступник голови учкому здійснює роботу по активізації діяльності центрів, контролює виконання рішень і засідання центрів, веде протоколи учкому, здійснює оформлення матеріалів на стенд «Трохи з перцем, але з добрим серцем». У разі відсутності голови виконує його обов’язки;
 • голови центрів звітують не рідше одного разу в місяць на лінійці. Систематично проводять роботу і подають заступникові інформацію про її виконання . Планують роботу центрів.
 • центр навчання і творчості (сприяє вдосконаленню навчальної діяльності учнів, проведенню предметних олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань);
 • центр дисципліни і порядку (здійснює контроль за відвідуванням учнями уроків, носінням форми, дотриманням Статутних вимог у школі та поза її межами, профілактичну роз’яснювальну роботу, чергування по школі);
 • центр культури і відпочинку (сприяє духовному розвитку школярів, допомагає в організації вільного часу, виховних годин, тематичних лінійок, творчих конкурсів, змагань);
 • центр спорту і туризму (організовує спортивні змагання різних рівнів, здійснює профілактичну роботу щодо запобігання шкідливих звичок);
 • центр преси і інформації (забезпечує інформаційні потреби школи, поширює інформацію з різних галузей знань, висвітлює події шкільного життя);
 • центр роботи з молодшими школярами ( надає допомогу молодшим школярам у різних сферах навчання та виховання, сприяє духовному розвитку школярів, проводить рухливі перерви та допомагає у проведенні різних заходів, спрямованих на добрі та корисні справи);
 • центр чистоти, праці та озеленення ( здійснює контроль за збереженням підручників та шкільного майна в належному стані, санітарним станом школи, догляд за квітами, чистота школярів та їх зовнішній вигляд, керує загоном «Милосердя», організовує різні акції та операції).

Форми роботи:

 • засідання учкому проводиться згідно плану не рідше одного разу на місяць (другий або третій четвер місяця), а засідання центрів по середах і п’ятницях. Додаток 3. Протоколи ведуться як підсумок засідання учкому та центрів;
 • при виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, учком або центр засідає частіше. Рішення учкому або комісії заслуховуються на лінійці.
 • робочі або тематичні лінійки проходять один раз в тиждень. Їх завдання є звіт чергових класів та голів центрів, висвітлення тієї чи іншої пам’ятної дати, повідомлення про діяльність школи на наступний тиждень, застосування методів заохочення та покарання, щодо конкретних вчинків, проведення підсумків щодо справ, які відбуваються в школі, святкові.
 • учком проводить роботу з учнями, використовуючи різні форми: колективні, індивідуальні;
 • облік роботи центрів проводиться згідно Статуту, а також у інформаційному віснику «Трохи з перцем, але з добрим серцем»;
 • газети можуть випускатися і у класах, з приводу інформації учкому, що стосується його роботи;
 • методи заохочення і покарання визначені Статутом школи;
 • до покарання вводяться учкомом такі форми: зауваження членів учкому, розгляд питання центром, розгляд учкомом і висвітлення у шкільній пресі, попередження на лінійці, повідомлення батькам у усній чи письмовій формі;
 • заохочення мають такі форми: подяка на лінійці, подяка в письмовій формі, нагородження грамотою, цінними подарунками, занесення на стенд «Гордість школи», висвітлення у шкільній пресі;
 • учком має право визначати найактивніший клас у різних видах діяльності школи за навчальний рік методом рейтингу, після кожного півріччя у різних номінаціях. Нагородження проводить голова учкому на святі останнього дзвоника.

Методи розвитку учнівського самоврядування:

 • метод довіри;
 • метод відповідального поручництва;
 • метод особистого прикладу;
 • метод переконання;
 • метод громадської думки;
 • метод заохочення;
 • ігри;
 • змагання;
 • ритуали;
 • традиції;
 • метод педагогічної інструментовки конкретної справи – озброєння учнівського активу технологією підготовки та проведення конкретної справи.

   У процесі розвитку учнівського самоврядування зазвичай у школі виявляються такі тенденції: чим активніше школяр бере участь у самоврядуванні, тим більш високим виявляється рівень його самостійності та відповідальності як вищих показників його особистого погляду. Крім того, участь у самоврядуванні визначає рівень особистих досягнень школярів, які обумовлені різним рівнем їх домінуючих здібностей.

Органи самоврядування класу

  Найвищим виконавчим органом у класі, який збирається в міру потреби, але не рідше одного разу в місяць – є класні збори. На них розглядаються питання, що стосуються життя класу: планування роботи, заохочення і покарання окремих учнів, обговорення діяльності класу (звіт старост), шляхи покращення роботи. На класні збори можуть запрошуватися батьки, вчителі - предметники, члени учкому. Класні збори можуть вносити пропозиції, які повинні розглядатися на засіданнях учкому, з повідомленням про своє рішення на лінійці. Головою зборів є староста класу, яка з заступником і головами комісій утворюють раду класу. Додаток 4. Старости класів окремою ланкою  входять до учнівської ради.

           Права старости класу

     1.Має право збирати учнів класу.

     2.Староста чергового класу мас право (коли чергує клас) збирати старостів всіх   класів.

     3.Має право від імені класу звертатись з проханням і пропозицією до учкому   школи, педради, вчителів, директора.

4.Староста класу входить в учнівську раду школи.

     5.Староста класу представляє інтереси своїх товаришів на засіданнях учкому школи, педрадах, батьківських зборах і засіданнях батьківського комітету.

     6.Захищає права та гідність учнів.

     7.Староста класу контролює роботу завідувачів комісій учнівського самоврядування класу.

     У результаті залучення учнів до організаційно-управлінської діяльності у школі спостерігається розвиток особистості в системі шкільного самоврядування, формується сумлінне ставлення до дорученої справи, формуються навики самоконтролю та вимогливості до себе під час виконання суспільних доручень, при яких учень сам знаходить та використовує деякі способи здійснення, учень сам обирає справу і визначає шляхи його виконання, характеризується творче ставлення особистості до конкретної справи.

 

Результат модель компетентнісного учня

 Модель компететнісного учня складається з 7 основних компетентностей сучасного школяра, які визначені академією АПН України

        Одна мудрість говорить:

«Якщо ви мислите на рік уперед – сійте зерна,

Якщо ви мислите на десять років уперед – садіть дерева,

Якщо ви мислите на сто років уперед – виховуйте Людину!»

Ідеальна модель випускника навчально-виховного закладу: патріот рідної школи та села, корисний для суспільства, творець власного життя, веселий і оптимістичний, толерантний та впевнений у собі.